1. วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ
 2. วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน
 3. วัดนักบุญโทมัส ป่าละอู
 4. วัดพระวิสุทธิวงศ์ ปราณบุรี
 5. วัดแม่พระสายประคำ ประจวบฯ
 6. วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ สองกะลอน
 7. วัดบุญราศีไมเคิล รัว ทับสะแก
 8. วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ วังน้ำเขียว
 9. วัดนักบุญยอห์น บอสโก เกาะยายฉิม
 10. วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี เขาพ่อตา
 11. วัดนักบุญอันตน ท่าแซะ
 12. วัดนักบุญเปาโล ชุมพร
 13. วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์
 14. วัดพระเมตตา รับร่อ