1. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต
  2. วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น
  3. วัดนักบุญกาสปาร์ แบร์โทนี ลำเลียง
  4. วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง
  5. วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า
  6. วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์ พังงา
  7. วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล
  8. วัดน้อยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ป่าตอง
  9. วัดนักบุญอักแนส กระบี่
  10. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง
  11. วัดพระราชินีสันติภาพ พัทลุง