1. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
  2. อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
  3. วัดอัครเทวดามีคาเอล สมหวัง
  4. วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย
  5. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง
  6. วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีฯ
  7. วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ร่อนพิบูลย์
  8. วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล พุดหง